Všeobecné obchodné podmienky

 
 
 

Znenie všeobecných obchodných podmienok

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Občianskym zákonníkom ako i Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. 

Všeobecné obchodné podmienky platné pre nákup v našej spoločnosti (aj e-shope)

Článok I.  

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.mrfoxss.com je spoločnosť HAPPYLIFE s.r.o., so sídlom Bratislava - Záhorská Bystrica 843 53.

  1. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
  2. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
  3. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
  4. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
  5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.
Celý článok...