Valéria Polakovičová - terapeutka a tvorca čakračary.sk

 
 
 

 

Na ceste životom sa človeku ľahšie kráča vo dvojici. Lepšie sa mu prekonávajú prekážky, s ľahkosťou znáša únavu a prekonané kilometre cez hory, lesy, lúky i rieky, cez ktoré vytvárame mosty. Spájame vás.

Na tomto mieste vám dáme do pozornosti projekty, stránky a ľudí, ktoré nás samotných zaujali a vnímame ich ako partnerské projekty s rovnakým cieľom, aký sme si dali my.

V dnešnej dobe tí vnímavejší už vyrástli z konkurenčných bojov, manipulácií a egocentrizmu, či závislostí. Spájanie sa, podpora jeden druhého a vedenie ľudí k samostatnosti je IN smiley.

Nie je väčšej radosti, ako keď na svoje životné poslanie, či cestu príde úplne sám. Neveríte?

Učte sa od vlastných detí....

 
 

Valéria Polakovičová - terapeutka a tvorca čakračary.sk

www.cakracary.sk

"Naše "čary" spočívajú práve v tom - nájsť a pestovať si tieto hodnoty, ktoré sú celkom prirodzené, no v behu našich životov a udalostí akosi vymizli. S pokorou a vďačnosťou tak realizujeme zázraky zdravia, lásky, spokojnosti. Nezažili ste? Pomôžeme priviesť ich aj k vám. Spočívajú v množstve každodenných zázrakov. Objavte ich aj vy sami v sebe."

z portálu čakračary Valiky Polakovičovej