Helka Makrócziová - Spiritual Reponse Therapy

 
 
 

 

Na ceste životom sa človeku ľahšie kráča vo dvojici. Lepšie sa mu prekonávajú prekážky, s ľahkosťou znáša únavu a prekonané kilometre cez hory, lesy, lúky i rieky, cez ktoré vytvárame mosty. Spájame vás.

Na tomto mieste vám dáme do pozornosti projekty, stránky a ľudí, ktoré nás samotných zaujali a vnímame ich ako partnerské projekty s rovnakým cieľom, aký sme si dali my.

V dnešnej dobe tí vnímavejší už vyrástli z konkurenčných bojov, manipulácií a egocentrizmu, či závislostí. Spájanie sa, podpora jeden druhého a vedenie ľudí k samostatnosti je IN smiley.

Nie je väčšej radosti, ako keď na svoje životné poslanie, či cestu príde úplne sám. Neveríte?

Učte sa od vlastných detí....

 
 

Helka Makrócziová - Spiritual Reponse Therapy

Helka Makrócziová

spiritual reponse therapy 

SRT

...keď si duša pýta svoje ...

 

[email protected]

0904200938