Biodynamika

 
 
 

 

Na ceste životom sa človeku ľahšie kráča vo dvojici. Lepšie sa mu prekonávajú prekážky, s ľahkosťou znáša únavu a prekonané kilometre cez hory, lesy, lúky i rieky, cez ktoré vytvárame mosty. Spájame vás.

Na tomto mieste vám dáme do pozornosti projekty, stránky a ľudí, ktoré nás samotných zaujali a vnímame ich ako partnerské projekty s rovnakým cieľom, aký sme si dali my.

V dnešnej dobe tí vnímavejší už vyrástli z konkurenčných bojov, manipulácií a egocentrizmu, či závislostí. Spájanie sa, podpora jeden druhého a vedenie ľudí k samostatnosti je IN smiley.

Nie je väčšej radosti, ako keď na svoje životné poslanie, či cestu príde úplne sám. Neveríte?

Učte sa od vlastných detí....

 
 

Biodynamika

ak chcete poznať tajomstvo pestovania rastlín a súvislostí: kedy sadiť a čo s čím, ste na správnej adrese:

Biodynamika: Iniciatíva pre založenie vzdelávania
v biodynamickom hospodárstve
kontaktná osoba: Denisa  Struňáková
E-mail: [email protected]
Web: www.biodynamika.sk