Prednáška p. Goldman - Médiá a ich vplyv na dieťa

 
 
 

 

Na týchto stránkach sa dozviete, čo sa deje u nás i u našich spriaznených partnerov, čo organizujú, kam by vás radi pozvali, čo by ste nového zažiť mohli spolu s nami. Náš hlásnik vás bude informovať s radosťou v duši.

 
 

Prednáška p. Goldman - Médiá a ich vplyv na dieťa

Milí priatelia,

dovoľujem si Vám preposlať pozvánku na zajtrajšiu verejnú večernú prednášku p. Goldmann na tému "Médiá a ich vplyv na dieťa" vo Waldorfskej škole. 

Kto máte čas a chuť, ste vítaní.

Blanka Lichtnerová, za Spoločenstvo Jablonka

bližšie info aj na facebook-u.