Zmena zákona platná od 13.6. 2014

 
 
 

Zmena zákona platná od 13.6. 2014

Do účinnosti sa dostáva zákon č. 102/2014 Z.z., ktorým sa ruší pôvodný zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Informujeme vás preto o základných zmenách v zmysle tohto zákona. 

 

  • lehota na odstúpenie od zmlúv bude 14 kalendárnych dní (doteraz 7 pracovných dní);
  • lehota na vrátenie peňazí bude 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia (doteraz 15 dní odo dňa odstúpenia);
  • spotrebiteľ je povinný zaslať tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy;
  • spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar napr. s originálnymi visačkami a podobne - s tovarom môže zaobchádať iba tak, ako by mu to bolo umožnené v klasickej predajni;
  • prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaslať Obchodné a Reklamačné podmienky vrátane kontaktov a Formulára na odstúpenie od zmluvy buď papierovo alebo v texte mailu, resp. jeho prílohe najneskôr pri dodaní tovaru - vzor je v Dokumentoch časti Vzorové dokumenty;
  • záverečné tlačidlo v procese objednávky je potrebné nazvať napr. ako "Objednávka s nutnosťou platby"; 
  • určujú sa náležitosti písomného odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie;
  • do právomoci SOI pribudla možnosť vykonávania fiktívnych a dokonca aj anonymných fiktívnych nákupov.

Celé znenie zákona nájdete tu.

Nové Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok nájdete v nasledujúcom článku Dokumenty na stiahnutie.